มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปกับเราที่ IRM

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีที่จะต้อนรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงมาร่วมงานกับเรา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02 204 1077 E-mail : hrhbirm@hbirm.co.th