• 001

 • 002

 • 003

 • 004

 • 005

 • 006

 • 007

 • 008

 • 009

 • 010

 • 011

 • 012

 • 013

 • 014

 • 015

 • 016

 • 017

 • 018

 • 019

 • 020

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “แบ่งปันรัก ให้ที่พักใจ”
สนับสนุนสิ่งของบริจาคและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง บ้านกึ่งวิถี
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit