เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการบริการลูกค้า โดยเน้นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมพนักงานระดับผู้จัดการของบริษัท  ไออาร์เอ็ม เอ็กซ์ตร้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IRM ที่บริหารทรัพย์สินในโครงการต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการบริการลูกค้า โดยเน้นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ IRM  มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82   หรือ  www.irm.co.th