IRM รับสมัครงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการพื้นที่ วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง
สถานที่รับสมัคร
36/95 อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 อโศก
เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-204-1077-82