บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรภายในประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราจะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

“เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

ติดต่อเรา Call Center : 022041077

IRM News

หฟหฟห

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ (IRM) ร่วมกับพนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

มุ่งมั่นเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดี โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ 6 โรงเรียนใน อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่ 1. โรงเรียนประชาสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3.โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 4.โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 5.โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 6.ศูนย์ฝึกอบรมอ้ายกาบวิทยา  อ่านต่อ>>

irm_news-002

IRM พัฒนาบุคลากรรองรับตลาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการประชุมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารทรัพย์สินให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาด ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อ่านต่อ>>