บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรภายในประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราจะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

“เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

ติดต่อเรา Call Center : 022041077

IRM News

irm-12-02-800x445

IRM เข้าบริหารทรัพย์สินโครงการเดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซค์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวกชมน ขาวสะอาด กรรมการผู้จัดการนายสิริเชษฐ์ นุตไพโรจน์ ผู้อำนวยการ และนางสาวอัฌศยามณ หวานฉ่ำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด โครงการเดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซค์โดยมีนางสาวเบญจวรรณ ภารเวช ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และนายราชพร อารยะโกศล ประธานคณะกรรมการ โครงการเดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซค์ร่วมลงนาม เพื่อมอบหมายให้ IRM บริหารทรัพย์สินในโครงการดังกล่าว อ่านต่อ>>

irm_news-002

IRM พัฒนาบุคลากรรองรับตลาด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการประชุมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารทรัพย์สินให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาด ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อ่านต่อ>>