IRM พัฒนาบุคลากรรองรับตลาด

IRM พัฒนาบุคลากรรองรับตลาด เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมการประชุมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารทรัพย์สินให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาด ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่มีโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากกว่า 20 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th

Details

ธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์

IRM งัดกลยุทธ์ 3Cเข้ามาใช้ในการบริหารคอนโดฯ-บ้านจัดสรร

IRM งัดกลยุทธ์ 3Cเข้ามาใช้ในการบริหารคอนโดฯ-บ้านจัดสรร เร่งพัฒนาจุดเด่นรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์งัดกลยุทธ์ 3C เข้ามาใช้ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการขยายตลาด รองรับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เผยธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีการแข่งขันสูงเพราะหน้าใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก IRM เร่งพัฒนาจุดเด่นเน้นพัฒนาความเป็นมืออาชีพ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการดำเนินธุรกิจในยุคที่ประเทศและโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกรวมทั้งความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้แล้วยังต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การทำงานเพื่อเป็นการรับมือกับการแข่งขันของตลาด โดยเฉพาะธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมาตลาดมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วเนื่องจากมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการด้านบริหารทรัพย์สินที่มีคุณภาพยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ในขณะที่บริษัทหน้าใหม่มักจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และจะค่อย ๆ หายไปจากตลาด เพราะธุรกิจบริหารทรัพย์สินจะต้องใช้เวลาในการสร้างผลงานและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ดังนั้น การแข่งขันของธุรกิจนี้น่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการทำงานสูง โดยส่วนใหญ่เน้นการทำงานโดยใช้กลยุทธ์และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สำหรับกลยุทธ์ของ IRM นายธนันทร์เอกกล่าวว่า ในช่วงต่อจากนี้ไปบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเอากลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า 3C เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเนื่องจากเป็นหลักการทำการตลาดสำหรับการบริการทรัพย์สินในสถานการณ์เช่นนี้ กล่าวคือ Customer Focus นักบริหารทรัพย์สินจะต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร…

Details