ขออภัย เวปไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

2019/10/31 00:17:19

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)

null
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรภายในประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราจะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ติดต่อเรา Call Center : 022041077

IRM NEWS