IRM ผู้ช่วยในการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย

เราเชื่อว่าความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เรามี พร้อมกับประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการที่ดีที่สุด จริงใจที่สุดให้กับลูกค้า และคว้าความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกให้เราเป็นทีมงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับท่าน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ เมนเม้นท์ หรือ ไอ อาร์ เอ็ม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 เรามีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 28 ปี ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรภายในประเทศ

เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสถานที่ของผู้พักอาศัย โดยใช้ทีมงานที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างครบวงจร โดยให้บริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากงานนิติบุคคลแล้วเรายังมีบริการอื่นๆ เช่น บริการทำความสะอาด, การซ่อมแซม, การรักษาความปลอดภัย, และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการทรัพย์สิน

เราเชื่อว่าความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เรามี พร้อมกับประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการที่ดีที่สุด จริงใจที่สุดให้กับลูกค้า และคว้าความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกให้เราเป็นทีมงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับท่าน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ เมนเม้นท์ หรือ ไอ อาร์ เอ็ม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 เรามีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 28 ปี ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรภายในประเทศ

เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสถานที่ของผู้พักอาศัย โดยใช้ทีมงานที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างครบวงจร โดยให้บริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากงานนิติบุคคลแล้วเรายังมีบริการอื่นๆ เช่น บริการทำความสะอาด, การซ่อมแซม, การรักษาความปลอดภัย, และบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการทรัพย์สิน

เราเชื่อว่าความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เรามี พร้อมกับประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการที่ดีที่สุด จริงใจที่สุดให้กับลูกค้า และคว้าความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกให้เราเป็นทีมงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่เราให้, เช่น บริการทำความสะอาด, การซ่อมแซม, การรักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ