บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)

INTER REALTY MANAGEMENT CO.,LTD.

36/95 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Call Center :  0-2204-1077
Fax. 0-2204-1083

www.irm.co.th
https://www.facebook.com/interrealtymanagement/