“จงพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน”การอบรมสัมนา BUSINESS PLANNING PROJECT

เรามุ่งมันที่จะสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน และทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกบ่มเพาะมาแล้วหลายตลบ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่แก่นสารสาระสำคัญจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน มีจุดยืนเดียวกัน และยึดมันไว้เป็นกลยุทธ์หลักในปัจจุบันของบริษัท.วันนี้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรม ตั้งเป้าหมายร่วมกัน สร้างพันธกิจ เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน.วันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ

ปรึกษาข้อมูลด้านบริหารจัดการ ติดต่อ 02-204-1077

#IRMNEXT#IRM

#betterliving#bettersolution

#บริหารจัดการคอนโด#บริหารจัดการหมู่บ้าน#บริหารทรัพย์สิน