หน่วยงานใหม่รับต้นปี ขอขอบพระคุณทางท่านคณะกรรมการโครงการ “โนเบิล แอมเบียนส์ สารสิน”

🎉

หน่วยงานใหม่รับต้นปี 🎉ขอขอบพระคุณทางท่านคณะกรรมการโครงการ “โนเบิล แอมเบียนส์ สารสิน” ที่ไว้วางใจให้ IRMNEXT บริหารจัดการโครงการของท่าน เพราะปัญหาของท่านคืองานของเรา 💕✌🏻

#IRMNEXT#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด#บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร#บ้านโครงการใหม่