IRMNext มีการอบรมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ EIA เพื่อเป็นแนวทางให้นิติฯนำข้อมูลเทคนิคดีๆ ไปใช้ในการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ค่าน้ำต่างๆ ในหมู่บ้านหรืออาคารชุดของท่าน

วันนี้เรามีการอบรมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ EIA เพื่อเป็นแนวทางให้นิติฯนำข้อมูลเทคนิคดีๆ ไปใช้ในการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ค่าน้ำต่างๆ ในหมู่บ้านหรืออาคารชุดของท่าน เพื่อให้ส่งผลเสียต่อชุมชนรอบข้างให้น้อยที่สุดต้องขอขอบคุณ คุณ ปัณณวิทย์ จากบริษัท นาราคอนเซาท์ ที่มาแชร์ข้อมูลดีและเทคนิคดีๆกันครับ

ปรึกษาข้อมูลด้านบริหารจัดการ ติดต่อ 02-204-1077/086-331-2054

#IRMNEXT #IRM
#betterliving #bettersolution
#บริหารจัดการคอนโด #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารทรัพย์สิน