รู้หรือไม่? คู่สมรสจดทะเบียนของเจ้าร่วมห้องชุดสามารถเป็นกรรมการอาคารชุดได้

รู้หรือไม่?
.
.
ในคอนโดที่เราอยู่นั้น ถึงเราจะไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมตัวจริง ในห้องชุดของเรา แต่เป็นคู่สมรสจดทะเบียนของเจ้าของร่วมก็สามารถเป็นสมัครเป็นคณะกรรมการได้ !
ไปดูคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการอาคารชุดกันครับ
.
.
คุณสมบัติ 3 ประเภท ของการเป็นคณะกรรมการกรรมการอาคารชุด

 1. ต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม ต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องมีผู้แทน
  และหากในกรณีที่ห้องชุดมีเจ้าของร่วมหลายคน จะสามารถเป็นกรรมการได้คนเดียวเท่านั้น
  .
  .
  4.ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการอาคารชุด
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
 5. ในการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ประชุมใหญ่
 6. ไม่เคยต้องโทษยกเว้นในกรณีที่เป็นลหุโทษและก็ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ให้ออกหรือไล่
  4.การพ้นจากตำแหน่งกรรมการมีดังนี้คือ ครบวาระ เสียชีวิต และลาออก

ปล.หากกรรมการมีวาระครบสองปี ยังเลือกกรรมการใหม่ไม่ได้ ชุดเดิมต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่มาแทน

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”
เลือก IRMNEXT
——————————————
รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ
Call center : 022041077/086-331-2054
Website : www.irm.co.th
ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT

#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด #บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

#บ้านโครงการใหม่