Category Archives: article

บริหารเองได้ก็ดี แต่จะดีกว่าไหมถ้าให้มืออาชีพดูแล


ไม่ต้องปวดหัวจากการทำเอกสาร วางบิลแจ้งหนี้ หรือเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายภายในโครงการ

เรามาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลย ☺️

รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ
Call center : 022041077/086-331-2054
Website : www.irm.co.th
ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

IRMNEXT

BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด #บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

#บ้านโครงการใหม่

betterliving #bettersolution #บริหารจัดการคอนโด #บริหารจัดการหมู่บ้าน #บริหารทรัพย์สิน #IRMNEXT #IRM

Q&A : ถ้าไม่จ่ายค่าส่วนกลาง จะเกิดอะไรขึ้น ?


.
การซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรร หรือการซื้อคอนโด ไม่ได้มีแค่ค่าบ้านและค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น หลังจากอยู่อาศัยแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วย โดยหลายคนอาจมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือไม่ต้องจ่ายก็ได้หากไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ มาดูกันว่า ค่าส่วนกลางคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และค่าปรับค่าส่วนกลาง ไม่จ่ายได้หรือไม่
.
ค่าส่วนกลางคืออะไร ?
ค่าส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลของโครงการที่อยู่อาศัยเรียกเก็บจากลูกบ้านหรือเจ้าของห้องชุด/บ้านในโครงการในลักษณะดังนี้
.
.

 1. จัดเก็บกับลูกบ้านทุกคน ไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่ว่าจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่ก็ตาม
  .
 2. จัดเก็บโดยคิดจากพื้นที่ของห้องชุด/บ้าน ตัวอย่างเช่น
 • ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน อัตรา 40 บาท/ตารางวา/เดือน บ้านขนาด 50 ตารางวา คิดเป็นราคา 2,000 บาท/เดือน
 • ค่าส่วนกลางคอนโด อัตรา 40 บาท/ตารางเมตร/เดือน ห้องชุดขนาด 30 ตารางเมตร คิดเป็นราคา 1,200 บาท/เดือน
  .
 1. จัดเก็บล่วงหน้า โดยมักให้ลูกบ้านชำระล่วงหน้า 1-3 ปี
  .
  ทั้งนี้ ยิ่งพื้นที่ส่วนกลางมากและยิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกมาก ค่าส่วนกลางก็ยิ่งสูง และค่าส่วนกลางคอนโดราคาถูกกว่าค่าส่วนกลางบ้านเดี่ยว
  .
  ค่าส่วนกลางจะถูกนำไปใช้ทำอะไร ?
  นิติบุคคลจะนำค่าส่วนกลางไปใช้ในการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าแม่บ้าน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ ค่าดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก เงินเดือนนิติบุคคลและพนักงานธุรการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปรกติ
  .
  การไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะมีผลเสียอย่างไร ?
  หากนิติบุคคลไม่สามารถเก็บค่าส่วนกลางได้ตามเป้าหมายในระดับหนึ่ง จะทำให้งบประมาณในการดูแลรักษาไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบดังนี้
  .
 • ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องประสบกับสภาพพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดทรุดโทรมลง รวมทั้งไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่หรืออาจเกิดความบกพร่องในการรักษาความปลอดภัยได้
  .
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมของโครงการจะสูงขึ้นกว่าที่ควรเป็น เพราะการขาดงบประมาณดูแลรักษาให้ดีอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบต่าง ๆ ชำรุดได้ง่ายและเร็วขึ้น
  .
 • บ้านหรือคอนโดดูไม่น่าอยู่จากผลกระทบ 2 ข้อในข้างต้น จึงทำให้ขายและปล่อยเช่าไม่ได้ราคาดี

แต่ถ้าท่านเจ้าของร่วมใช้บริการจาก IRMnext รับรองได้ว่าอุ่นใจได้แน่นอนเพราะเรามีมาตรฐานการบริหารทรัพย์สินมากว่า 28 ปี ทั้งชำนาญการด้านการติดตามทวงถามหนี้ และมีค่าเฉลี่ยอัตราการจัดเก็บกว่า 95 % ให้ท่านได้สบายใจเรื่องเงินๆ ทองๆ แถมโครงการของท่านยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”
เลือก IRMNEXT
——————————————
รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ
Call center : 022041077/086-331-2054
Website : www.irm.co.th
ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

IRMNEXT

BetterlivingBetterSolution #บริษัทบริหารอาคารชุด #บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร #บ้านโครงการใหม่

ที่มา https://www.bangkokassets.com/

รู้หรือไม่? คู่สมรสจดทะเบียนของเจ้าร่วมห้องชุดสามารถเป็นกรรมการอาคารชุดได้

รู้หรือไม่?
.
.
ในคอนโดที่เราอยู่นั้น ถึงเราจะไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมตัวจริง ในห้องชุดของเรา แต่เป็นคู่สมรสจดทะเบียนของเจ้าของร่วมก็สามารถเป็นสมัครเป็นคณะกรรมการได้ !
ไปดูคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการอาคารชุดกันครับ
.
.
คุณสมบัติ 3 ประเภท ของการเป็นคณะกรรมการกรรมการอาคารชุด

 1. ต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม ต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องมีผู้แทน
  และหากในกรณีที่ห้องชุดมีเจ้าของร่วมหลายคน จะสามารถเป็นกรรมการได้คนเดียวเท่านั้น
  .
  .
  4.ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการอาคารชุด
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
 5. ในการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ประชุมใหญ่
 6. ไม่เคยต้องโทษยกเว้นในกรณีที่เป็นลหุโทษและก็ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ให้ออกหรือไล่
  4.การพ้นจากตำแหน่งกรรมการมีดังนี้คือ ครบวาระ เสียชีวิต และลาออก

ปล.หากกรรมการมีวาระครบสองปี ยังเลือกกรรมการใหม่ไม่ได้ ชุดเดิมต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่มาแทน

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”
เลือก IRMNEXT
——————————————
รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ
Call center : 022041077/086-331-2054
Website : www.irm.co.th
ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT

#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด #บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

#บ้านโครงการใหม่

ทำอย่างไร เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ !!

เมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นข่าวไฟไหม้รีสอร์ทหรูริมทะเล ผู้คนในรีสอร์ทนั้นต่างชุลมุนตกใจหนีไฟไหม้กันวุ่นวาย

.ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหรือคอนโดที่กำลังอาศัยอยู่ขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร หนีอย่างไร ?ที่จะสามารถเอาชีวิตรอดปลอดภัยได้ และวิธีการปฏิบัติในเวลาที่ต้องเจอกับไฟไหม้ที่อยู่อาศัยมาให้อ่านกัน หากเกิดเพลิงไหม้และติดอยู่ภายในห้องพักอาศัย

1.ในกรณีที่ติดอยู่ในห้องพักและไฟไหม้ลุกลามจนไม่สามารถดับได้ ให้หาทางออกโดยให้ใช้หลังมือในการสัมผัสกับประตูหรือหน้าต่างก่อน อย่าเพิ่งจับไปในทันที ถ้าหากรู้สึกร้อนมากๆ ให้ใช้ทางออกอื่น หรือส่งสัญญาณให้หน่วยกู้ภัยทราบโดยทุบกระจกหน้าต่างออกเพื่อส่งสัญญาณให้ทีมกู้ภัยข้างนอกรู้ตำแหน่งที่แน่นอน ใช้วิธีการตะโกนดังๆ โบกผ้า หรือใช้ไฟฉายส่อง.

2.ในกรณีที่ติดอยู่ในบริเวณหรือห้องพักแล้วมีกลุ่มควันไฟ ให้ก้มตัวให้ต่ำหรือหมอบคลาน เพื่อหาทางออก ใช้การหายใจสั้นๆ จะช่วยให้สามารถฝ่าออกจากเหตุเพลิงไหม้ได้ เพราะการหายใจสั้นๆ จะทำให้เราสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์น้อยลง ช่วยลดสาเหตุที่จะทำให้เราหมดสติจากควันไฟได้.

3.ในกรณีที่ความช่วยเหลือไปไม่ทัน คุณสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองเบื้องต้นได้โดยใช้ถุงพลาสติกใสใหญ่ตักอากาศบริสุทธิ์ครอบหัว ผ้าชุบน้ำปิดจมูก หรือหมอบคลานต่ำ หรือกรณีหนีไฟไม่ได้ให้อยู่แต่ในห้องแล้วปิดประตู ใช้ผ้าชุบน้ำอุดบริเวณขอบบานประตู แล้วไปขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหรือระเบียงแทน..

หากเกิดเพลิงไหม้และติดอยู่ภายในบ้าน

1.หากไม่สามารถออกจากบ้านได้ ให้กลับเข้าห้องแล้วปิดประตู จะช่วยป้องกันตัวเราจากเปลวไฟได้ แล้วรอคนมาช่วยหากไม่มีคนมาช่วย ต้องรู้ว่าทางออกอยู่ที่ไหน ควรวางแผนให้ดีก่อนจะมุ่งหน้าออกไป หาเส้นทางที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด ไม่มุ่งหน้าไปมุมห้อง ทางตัน พื้นที่อับของตัวบ้าน.

2.หากมีควันไฟอยู่ให้ก้มตัวให้ต่ำหรือหมอบคลาน เพื่อหาทางออก ใช้การหายใจสั้นๆ จะช่วยให้สามารถฝ่าออกจากเหตุเพลิงไหม้ได้ในกรณีหนีไฟไม่ได้ให้อยู่แต่ในห้องแล้วปิดประตู ใช้ผ้าชุบน้ำอุดบริเวณขอบบานประตู แล้วไปขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหรือระเบียงแทน และใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องการการสูดดมควันมากเกินไปและป้องกันการสำลักควันไฟ.

3.หากอยู่ในบ้านในชั้นสูงหรือตึกสูง ให้โทรแจ้งพนักงานดับเพลิงมาช่วย นำผ้าเปียกวางปิดช่องประตู แล้วเปิดหน้าต่างและคอยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”

เลือก IRMNEXT

——————————————

รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Call center : 022041077/086-331-2054

Website : www.irm.co.th

ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด#บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร#บ้านโครงการใหม่

ตรวจสอบเรื่อง เงินๆทองๆ ก่อนซื้อ อสังหาฯ ?

ต้องบอกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์สักชิ้นในปัจจุบันนั้น แทบจะคล้ายกับการแต่งงานกับใครสักคน

…เพราะนอกจากจะตกลงปลงใจอยู่กินกันแล้ว อสังหาริมทรัพย์ยังจะเป็นภาระผูกพันกับเราไปอีกหลายปี ทั้งในแง่การผ่อนส่งกับธนาคาร หรือ ส่วนกลางที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ แล้วผู้บริโภคอย่างเรา ก่อนซื้ออสังหาริมทรัพย์สักชิ้น จะต้องพิจารณาเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือไม่?

เพื่อไม่ให้มีปัญหาปวดหัวตามมาในภายหลัง..การเรียนรู้และศึกษาถึงเรื่องผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในอาคาร โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือ รายรับและรายจ่ายที่นำมาใช้บำรุงและรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง จึงยังเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

ประเด็นก็คือ ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กเลี่ยงกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงมูลค่าของคอนโดฯที่ส่อแววตกต่ำหากสภาพอาคารเสื่อมโทรม ..กว่าผู้อยู่อาศัยจะทราบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในอาคารที่ตนเองอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมนิติบุคคลครั้งแรก .หากผู้อยู่อาศัยไม่ทราบหรือไม่มีใครเปิดประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย จะไม่ทราบว่าเงินค่าส่วนกลางถูกใช้และจัดเก็บอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวมากที่สุดก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารนั้น ๆ และสาเหตุที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางห้องที่ยังไม่ได้โอนส่วนใหญ่อ้างว่าเป็นห้องที่ยังขายไม่ได้ หากไม่มีใครรู้เรื่องข้อกฎหมายก็จะไม่ทราบว่ากำลังถูกเอาเปรียบ

ทั้งนี้ รายรับของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เงินกองทุนซึ่งผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บครั้งเดียวตอนโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่มีมูลค่าแพง ๆ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เงินจำนวนมาก, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ซึ่งจะมีการจัดเก็บเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาคาร และค่าบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งอื่นๆ ที่เป็นบริการของนิติบุคคลอาคารชุด

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”

เลือก IRMNEXT

——————————————

รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Call center : 022041077/086-331-2054

Website : www.irm.co.th

ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด#บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร#บ้านโครงการใหม่

บ้านจัดสรร เปิดร้าน หรือ ธุรกิจได้ หรือไม่ !!!

เปิดธุรกิจในคอนโดและบ้านจัดสรรผิดกฎหมายหรือไม่ ?ที่ผ่านมาโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดจำนวนมากมักจะมีสำนักงานหรือสถานประกอบการอื่นๆ ปะปนกับการอยู่อาศัยทั่วไป และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเนื่องจากผู้อยู่อาศัยไม่ปฏิบัติตามฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคล

ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา เช่น มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินลดลง เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบของชุมชนและการอยู่อาศัย และทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเพราะจะมีคนเข้า-ออกโครงการอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วยังทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัยด้วยกันเองที่สำคัญจะทำให้โครงการมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพิ่มขึ้น เนื่องจากความถี่ในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางทำให้เกิดความเสื่อมได้เร็วกว่าโครงการพักอาศัยทั่วไปทั้งนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

หากเป็นโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดฯ ที่ระบุว่าเป็นที่พักอาศัยอย่างเดียว”จะไม่สามารถนำไปใช้เป็นสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ได้”แต่มีบางโครงการที่มีการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อพักอาศัยและประกอบการพาณิชย์ได้บางส่วน ซึ่งในข้อบังคับจะต้องกำหนดว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เลขที่เท่าไหร่ที่สามารถประกอบการเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งผู้ประกอบการมืออาชีพมักจะระบุไว้ในลักษณะนี้ซึ่งจะต้องมีทางเข้า-ออกแยกจากส่วนการพักอาศัย ซึ่งเรื่องนี้กฎหมายบังคับไว้ชัดเจน ที่สำคัญ จะต้องระบุให้ต้องเสียค่าส่วนกลางมากกว่าการอยู่อาศัยแบบปกติ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางว่ามีมากน้อยแค่ไหน

“หากโครงการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรต้องการให้ใช้พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ได้ จะต้องมีการควบคุมและระบุประเภทที่ต้องมีบริการนั้น ๆ อย่างชัดเจน เช่น มีบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย แต่ต้องจำกัดประเภทของบริการ เช่น ห้ามมีร้านสุราหรือสถานบันเทิง หรือธุรกิจสร้างความเดือนร้อนให้กับการอยู่อาศัย ที่สำคัญต้องมีการควบคุมราคาและค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัย นอกจากนี้แล้วผู้บริหารทรัพย์สินจะต้องคอยดูแลเรื่องข้อบังคับว่าควรจะมีบริการใดที่เหมาะสมหากมีสถานประกอบการรวมกับที่พักอาศัยจะต้องอยู่ในกฎระเบียบ เช่น ห้ามนำของมาวางหน้าห้อง หรือร้านอาหารจะต้องดูแลเรื่องควันและดูแลเรื่องความสะอาด

หากมีการฝ่าฝืนผู้บริหารทรัพย์สินต้องเข้มงวดเพื่อให้สมาชิกทำตามกฎระเบียบ ต้องออกระเบียบและมีประกาศที่ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร และหากมีการฝ่าฝืนต้องยกเลิกบริการนั้น ๆ ทันที.อย่างไรก็ตาม การฝ่าฝืนกฎระเบียบและทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวม หากมีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาตไว้โครงการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หากนิติบุคคลเกิดความเสียหายจากการฝ่าฝืนผู้บริหารทรัพย์สินสามารถดำเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่กระทำผิดได้ ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยจะต้องรู้จักบทบาทของตนเองและปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่นั้น ๆ และผู้บริหารทรัพย์มืออาชีพจะต้องออกประกาศอย่างชัดเจนห้ามทำอะไรในโครงการบ้าง ส่วนผู้ประกอบการจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

“ทุกปัญหาที่อยู่อาศัยของคุณ..ให้เราดูแล”

เลือก IRMNEXT

——————————————

รับปรึกษางานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Call center : 022041077/086-331-2054

Website : www.irm.co.th

ที่ตั้งบริษัท : https://goo.gl/maps/hBRaxuSYT9wAbnKm7

#IRMNEXT#BetterlivingBetterSolution

#บริษัทบริหารอาคารชุด#บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร#บ้านโครงการใหม่